Biblija (Šventasis Raštas)

1
Kai Siono belaisvius vedė Viešpats namo, buvome tarsi sapne.
2
Mūsų burnos buvo pilnos juoko, liežuviai-giedojimo. Pagonys kalbėjo: „Jiems Viešpats didelių dalykų padarė”.
3
Viešpats didelių dalykų mums padarė, todėl mes džiaugiamės.
4
Parvesk, Viešpatie, mūsų ištremtuosius kaip upelius pietuose.
5
Kurie ašarodami sėja, tie su džiaugsmu pjaus.
6
Verkia žmogus, į dirvą berdamas sėklą, bet su džiaugsmu grįžta, nešdamas pėdus.