Biblija (Šventasis Raštas)

1
Laiminkite Viešpatį, visi Viešpaties tarnai, kurie Jo namuose naktimis budite.
2
Tieskite savo rankas į Jo šventyklą ir laiminkite Viešpatį.
3
Tegul iš Siono tave laimina Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę.