Biblija (Šventasis Raštas)

1
Girkite Viešpatį! Viešpačiui giedokite naują giesmę ir gyrių šventųjų bendruomenėje.
2
Tesidžiaugia Izraelis savo Kūrėju. Siono vaikai tesilinksmina dėl savo Karaliaus.
3
Tegiria Jo vardą šokdami, tegieda gyrių Jam su būgnais ir arfomis.
4
Viešpats gėrisi savąja tauta; Jis romiuosius papuoš savo išgelbėjimu.
5
Džiaukitės Jo šlove, šventieji, giedokite Jam savo lovose.
6
Dievo aukštinimas jų burnoje, dviašmenis kalavijas jų rankose,
7
kad atkeršytų pagonims, nubaustų tautas,
8
jų karalius pančiais surištų ir jų didžiūnus sukaustytų geležimi,
9
kad įvykdytų jiems paruoštą sprendimą! Tokia garbė visiems Jo šventiesiems. Girkite Viešpatį!