Biblija (Šventasis Raštas)

1
Viešpatie, kiek daug yra mane varginančių, daug tų, kurie sukyla prieš mane.
2
Apie mane daugelis kalba: „Nėra jam pagalbos Dieve”.
3
Bet Tu, Viešpatie, esi mano skydas ir mano šlovė. Tu pakeli mano galvą.
4
Aš Viešpaties garsiai šaukiausi, ir Jis išgirdo nuo savo šventojo kalno.
5
Aš atsiguliau ir užmigau, ir vėl pabudau, nes Viešpats mane palaikė.
6
Nebijosiu dešimčių tūkstančių žmonių, kurie sustoja aplinkui mane.
7
Viešpatie, kelkis, gelbėk mane, mano Dieve! Tu smogei mano priešams į žiauną, sutrupinai bedieviams dantis.
8
Viešpatyje yra išgelbėjimas! Palaimink savąją tautą!