Biblija (Šventasis Raštas)

1
Ko giries nedorybe, galiūne? Dievo gerumas pasilieka nuolat.
2
Tavo liežuvis planuoja pražūtį kaip aštrus peilis, tu klastadary!
3
Tu mėgsti pikta labiau kaip gera, tau mieliau meluoti negu teisybę kalbėti.
4
Tu mėgsti pražūtingas kalbas, klastingas liežuvi!
5
Todėl sunaikins tave Dievas amžiams; parblokš ir išmes iš palapinės, su šaknimis išraus iš gyvųjų žemės.
6
Teisieji tai matys ir bijosis, jie juoksis iš jo:
7
„Štai žmogus, kuris Dievo nepadarė savo stiprybe, bet, pasitikėdamas turtais, įsidrąsino daryti nedorybes”.
8
Aš esu kaip žaliuojąs alyvmedis Dievo namuose, pasitikiu Dievo gailestingumu per amžių amžius.
9
Tave girsiu per amžius, nes Tu tai padarei; skelbsiu Tavo brangų vardą šventiesiems.