Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dieve, išgirsk mano šauksmą, išklausyk mano maldą!
2
Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos.
3
Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo.
4
Norėčiau gyventi Tavo palapinėje amžinai, pasitikėti Tavo sparnų priedanga.
5
Dieve, Tu girdėjai mano įžadus, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo Tavo vardo.
6
Prailgink karaliaus gyvenimą, jo metai tegul tęsiasi per kartų kartas.
7
Tepasilieka jis per amžius Dievo akivaizdoje, Jo gailestingumas ir tiesa tesaugo jį!
8
Giedosiu gyrių Tavo vardui visados, kasdien vykdysiu savo įžadus.