Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dieve, išgirsk mano balsą, kai meldžiuosi! Nuo priešų baimės saugok mano gyvybę.
2
Paslėpk mane nuo piktadarių sąmokslo, nuo nedorėlių sukilimo.
3
Jie galanda savo liežuvį kaip kardą, taiko užnuodytą žodį kaip strėlę,
4
kad iš pasalų galėtų šauti į nekaltąjį. Jie šauna netikėtai ir nebijo.
5
Jie drąsina save, darydami pikta, slaptai spendžia pinkles, mąstydami: „Kas tai matys?”
6
Jie sumano nedorybes, viską gerai apmąstydami, jų vidus ir širdis-paslaptinga gilybė.
7
Bet Dievas šaus į juos strėle, staiga juos sužeis.
8
Juos pražudys jų pačių liežuvis. Visi, kurie matys juos, šalinsis nuo jų.
9
Tada visi išsigąs ir skelbs, ką Dievas padarė, nes supras, kad tai Jo darbas.
10
Teisusis Viešpačiu džiaugsis ir pasitikės Juo, džiūgaus visi tiesiaširdžiai.