Biblija (Šventasis Raštas)

1
Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje! Tu iškėlei savo šlovę virš dangų.
2
Kūdikių ir žindomųjų lūpomis Tu paskelbei apie savo jėgą savo priešams, kad nutildytum priešą ir keršytoją.
3
Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei,
4
kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?
5
Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai.
6
Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai:
7
visas avis ir jaučius, net lauko žvėris,
8
padangių paukščius ir jūrų žuvis, ir visa, kas jūros takais plaukioja.
9
Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje!