Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dievas pakyla dievų susirinkime, dievams teismą daro:
2
„Ar dar ilgai teisite neteisingai ir pataikausite nedorėliams?
3
Ginkite vargšus ir našlaičius, beturčių ir paniekintųjų saugokite teises.
4
Vargšus ir beturčius iš nedorėlių rankų vaduokite!”
5
Jie neišmano ir nesupranta, jie vaikščioja tamsoje, todėl visi žemės pamatai svyruoja.
6
Aš tariau: „Jūs esate dievai ir Aukščiausiojo sūnūs.
7
Tačiau jūs mirsite kaip žmonės, krisite kaip bet kuris kunigaikštis”.
8
Pakilk, Dieve, teisk žemę, nes visos tautos Tau priklauso!