Biblija (Šventasis Raštas)

1
Jo pamatas ant šventųjų kalnų.
2
Viešpats myli Siono vartus labiau už visas Jokūbo buveines.
3
Šlovingi dalykai pasakojami apie tave, Dievo mieste!
4
Minėsiu Rahabą ir Babiloną tarp tų, kurie žino mane. Filistijos, Tyro ir Etiopijos gyventojai yra ten gimę.
5
Bet apie Sioną bus sakoma: „Šitas ir tas vyras jame yra gimę”. Aukščiausiasis įsteigė jį.
6
Viešpats užrašys tautų knygoje: „Šitas yra ten gimęs”.
7
Jie giedos: „Visos mano versmės yra tavyje!”