Biblija (Šventasis Raštas)

1
Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nes nuostabius darbus Jis daro! Jo dešinė ir Jo šventoji ranka Jam pergalę teikia.
2
Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje parodė savo teisumą.
3
Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėtą Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą.
4
Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui visos šalys! Linksminkitės ir giedokite gyrių.
5
Giedokite Viešpačiui, pritardami arfomis, giedokite psalmes, pritardami arfomis.
6
Trimitų ir rago garsais kelkite džiaugsmingą triukšmą prieš Karalių, Viešpatį!
7
Tesidžiaugia jūra ir kas joje yra, žemė ir jos gyventojai!
8
Upės teploja rankomis, kalnai tesidžiaugia kartu
9
Viešpaties akivaizdoje, nes Jis ateis teisti žemę! Jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai.