Biblija (Šventasis Raštas)

1
Jis man parodė vyriausiąjį kunigą Jozuę, stovintį prie Viešpaties angelo. Šėtonas stovėjo jo dešinėje, kad jam pasipriešintų.
2
Viešpats tarė šėtonui: „Viešpats, kuris išsirinko Jeruzalę, tesudraudžia tave, šėtone! Argi šitas ne nuodėgulis, ištrauktas iš ugnies?”
3
Jozuė stovėjo prie angelo, apsivilkęs nešvariais drabužiais.
4
Angelas sakė stovintiems prie jo: „Nuvilkite nuo jo nešvarius drabužius!” O jam jis tarė: „Štai aš pašalinau tavo kaltę, dabar aprengiu tave puošniais rūbais!”
5
Jis liepė: „Uždėkite jam ant galvos švarią mitrą!” Jie uždėjo jam mitrą ir apvilko rūbais. Viešpaties angelas stovėjo šalia.
6
Viešpaties angelas kalbėjo Jozuei:
7
„Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Jei vaikščiosi mano keliais ir atliksi tarnystę, tada teisi mano namus ir prižiūrėsi mano kiemus. Aš suteiksiu tau vietą tarp tų, kurie čia stovi.
8
Klausykis, Jozue, vyriausiasis kunige, tu ir tavo draugai, žymūs žmonės, kurie sėdi su tavimi. Aš atvesiu savo tarną-Atžalą.
9
Štai akmenį padėjau Jozuės akivaizdoje. Tame akmenyje yra septynios akys. Aš įrėšiu jame įrašą,-sako kareivijų Viešpats,-ir pašalinsiu šito krašto kaltę per vieną dieną.
10
Tą dieną,-sako kareivijų Viešpats,-jūs kviesite vienas kitą po vynmedžiu ir figmedžiu’ ”.