Biblija (Šventasis Raštas)

1
Aš pakėliau akis ir regėjau skrendantį raštų ritinį.
2
Angelas klausė: „Ką matai?” Aš atsakiau: „Matau skrendantį ritinį dvidešimties uolekčių ilgio ir dešimties pločio”.
3
Angelas aiškino: „Tai prakeikimas, einantis per visą žemę. Kiekvienas vagis ir melagingai prisiekiantis bus teisiamas pagal tai, kaip ten parašyta.
4
‘Aš jį pasiunčiau,-sako kareivijų Viešpats,-į vagies namus ir į melagingai prisiekiančio mano vardu namus, kad juos sunaikintų iš pamatų’ ”.
5
Po to angelas, kuris kalbėjo su manimi, išėjo priekin ir man tarė: „Pakelk savo akis ir pažiūrėk, ką matai”.
6
Aš klausiau: „Kas tai yra?” Angelas atsakė: „Tai indas, kuris vaizduoja viso krašto nuodėmę”.
7
Švininis dangtis pakilo, ir štai inde sėdėjo moteris.
8
Angelas tarė: „Tai nedorybė”. Jis ją įstūmė atgal į indą ir uždengė.
9
Pakėlęs akis, pamačiau dvi moteris. Vėjas buvo jų sparnuose, kurie buvo panašūs į gandro sparnus. Jos pakėlė indą aukštyn.
10
Aš klausiau angelo: „Kur jos neša indą?”
11
Jis atsakė: „Šinaro krašte jam bus pastatyti namai. Ten jis bus padėtas ant savo pamato”.