tarnystė

Įspėjimas apie pasitenkinimą


Nūdien bažnyčia susiduria su pavojingu priešu. Jis nesusijęs su politika. Tai ne mūsų pasaulietinė visuomenė, atmetanti tiesą. Tai netgi ne įpykusių oponentų antpuoliai. Be abejo, visi išvardyti dalykai kelia pavojų bažnyčiai, tačiau didžiausia grėsmė kyla iš mūsų pačių širdžių.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 4, 8-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žvelgiant į tarnystę - 2 dalis


Maratonas - tai keturiasdešimt dviejų kilometrų ilgio nuotolis. Besivaržantys sportininkai, turi būti gerai pasiruošę, bėgti teisinga kryptimi ir žiūrėti į tikslą - finišo liniją. Pirmo laiško korintiečiams 9-ame skyriuje apaštalas Paulius krikščionių gyvenimą sulygina su tokiomis varžybomis. Vieni savo krikščionišką gyvenimą pradeda labai garsiai, tačiau dar nesibaigus lenktynėms išsenka. Kiti nukrypsta nuo kurso ir yra diskvalifikuojami. Treti bijo lenktynių, todėl niekada nepajuda nuo starto linijos. Ištvėrusiems ir pasilikusiems bėgimo takelyje už uolumą bus gausiai atlyginta.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,18-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žvelgiant į tarnystę - 1 dalis

Temos:

Vienas iš valdžios uždavinių yra aprūpinti ir remti nacionalinę gynybą. Kai asmuo pašaukiamas karinėn tarnybon, jis aprūpinamas drabužiais, pastoge ir atlyginimu. Visa tai apmoka tauta, kurią jie gina. Šios lėšos vadinamos tinkama kompensacija už laiką bei dovanas, investuojamas į šalies gynybą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad bažnyčia panašiai turėtų elgtis su Dievo tarnais.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,1-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Daugiau informacijos iš Biblijos temų indekso

Taip pat kviečiame paskaityti, kas tema „ tarnystė “ rašoma Biblijos temų indekse!

Surinktas turinys