Šv. Rašto vienovė


Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. 2 Petro 1,21

Nors įkvėpti žmogų gali bet kuri Šv. Rašto ištrauka, vis dėlto labai naudinga išmanyti apie bendrą Biblijos struktūrą, suvokti jos vientisu...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Dieve, įkvėpk mane, kai atsiverčiu Bibliją, kad man dar aiškiau sušvistų dieviški Tavo pamokymai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Šv. Rašto vienovė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.