Šv. Rašto vienovė


Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. 2 Petro 1,21

 


Nors įkvėpti žmogų gali bet kuri Šv. Rašto ištrauka, vis dėlto labai naudinga išmanyti apie bendrą Biblijos struktūrą, suvokti jos vientisumą. Senasis Testamentas pasakoja apie Izraelio tautą, iš kurios kilo Jėzus Kristus, pasaulio Gelbėtojas. Naujasis Testamentas pasakoja apie Žmogų, žmogaus Sūnų, Gelbėtoją. Dievas tapo žmogumi, kad mes galėtume Jį pažinti. Jo pasirodymas šiame pasaulyje – svarbiausias istorinis įvykis, ašis. Senasis Testamentas suteikia foną ir paruošia atitinkamą terpę tam įvykiui. Naujasis Testamentas jau pasakoja apie patį įvykį, jo procesą. Šv. Rašte pastebima minties ir tikslo vienovė, o tai leidžia numanyti, kad jį įkvėpė vienas protas.


Dienos malda

Viešpatie Dieve, įkvėpk mane, kai atsiverčiu Bibliją, kad man dar aiškiau sušvistų dieviški Tavo pamokymai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Šv. Rašto vienovė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.