Ar galiu sulaukti Dievo gailestingumo už savo nuodėmes?

Published in

Jeigu jūsų klausimas yra apie tai, ar Dievas gali jums atleisti jūsų nuodėmes - tai atsakymas yra "taip", bet su sąlyga. Biblija mus moko, kad bausmę už mano ir visų kitų žmonių nuodėmes atliko Jėzus Kristus, mirdamas ant kryžiaus. Apie tai parašyta Naujajame Testamente, laiške galatams:

Gal 3,13 Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: 'Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio'

Dabar Kristaus atpirkimas (ir Dievo teikiamas nuodėmių atleidimas) yra priskaitomas kiekvienam, kuris tiki į Jėzų:

Evangelijoje pagal Joną parašyta:
Jn 3,16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Taigi - jeigu _tikime_ Kristų, Dievas mums suteikia savo gailestingumą ir nebaus mūsų už mūsų nuodėmes.

Tačiau svarbus suprasti, jog tikėti Kristų - tai nėra vien tik pasakyti žodžiais 'aš tikiu Jėzų'. Bet tai - jau kita tema.