Kas yra visų svarbiausia?


Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. [...] Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas. 1 Korintiečiams 15,13-14.20

 

Konradas Adenaueris
Kartą buvau pakviestas išgerti kavos pas Konradą Adenauerį, kai jis dar ėjo Vokietijos kanclerio pareigas. Užėjęs į kabinetą, tikėjausi išvysti aukštą, pasitempusį ir labai formalų vyriškį, kuris nepatogiai pasijus, man vien užsiminus apie religiją. Tačiau mandagiai pasisveikinęs kancleris staiga pasisuko į mane ir paklausė: „Pone Grahamai, koks dalykas yra pats svarbiausias šiame pasaulyje?“ Paskui, man nespėjus atsitokėti, pats atsakė į savo klausimą: „Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Nes jei Jėzus Kristus yra gyvas, vadinasi, pasaulis turi vilties. O jeigu Jėzus Kristus guli kape, tai vilties nėra nė kruopelytės.“ Vėliau šis žmogus mane nustebino pasakydamas, kad yra įsitikinęs, jog Kristaus prisikėlimas – vienas smulkiausiai, išsamiausiai aprašytų ir paliudytų faktų žmonijos istorijoje, ir pridūrė: „Kai pasitrauksiu iš kanclerio pareigų, visą likusį gyvenimą ketinu skirti mokslinių Kristaus prisikėlimo įrodymų kaupimui.“ Iš tiesų būtent Kristaus prisikėlimas paskatino mokinius šitaip užsidegus eiti į pasaulį ir keisti jį anomis dienomis. Jie skelbė, kad Kristus yra gyvas. Tokia turėtų būti ir mūsų pagrindinė žinia – ir ne tik per Velykas, o kiekvieną mielą dieną.


Dienos malda

Tėve, padėk man skelbti aplinkiniams Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Padėk sėti viltį, kad Jis gali pakeisti kiekvieno Jį tikinčio gyvenimą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kas yra visų svarbiausia?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.