Pagal Jo paveikslą


Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Psalmynas 51,10

Esame sutverti pagal Dievo paveikslą. Esame sukurti bendrystei su Dievu, ir mūsų širdys visuomet ieškos Jo artumo. Kaip geležį traukia magn...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Kaip aš ilgiuosi Tavęs, Dieve, bet taip dažnai mano širdis pasitraukia šalin nuo Tavo vedimo. Kaip Dovydas, aš karštai trokštu tyros širdies ir atnaujintos dvasios.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pagal Jo paveikslą

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.