Sielos troškimai


Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. Mato 5,6


Man teko didžiulė privilegija gyvenime patirti, ką reiškia eiti Kristaus keliu. Koks jaudinantis, džiugus potyris nubudus kas rytą jausti kambaryje Jo Artumą! Koks nuostabus jausmas vakare, Saulei leidžiantis, turėti širdyje Dievo ramybę ir miegoti pačiu ramiausiu miegu – tokiu, kokiu miegoti gali tik pažinusieji Kristų. Koks džiaugsmas nuolatos patirti Kristų, Jo amžiną Artumą! Ar jūs trokštate to? Ar jūsų siela ilgisi tokio džiaugsmo, ramybės, pasitenkinimo, tokių nuotykių? Jei iš tikro to trokštate ir alkstate, tai Dievas ištesės, ką prižadėjęs, - t. y. pasotins jus. Joks Dievo pažadas neliks neištesėtas.


Dienos malda

Viešpatie, ačiū Tau už pažadą pasotinti mane savo meile.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Sielos troškimai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.