Tūkstantis rūpesčių


Kreipiausi į Viešpatį, ir jis man atsakė, išgelbėjo iš visų mano baimių. Psalmynas 34,5


Žmonės turi polinkį rūpintis, graužtis, o šiandieninio gyvenimo tempas tą bėdą tik užaštrina. Tačiau Jėzus visų laikų žmonėms sako: „Taigi nesirūpinkite rytdiena [...] pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus pridėta“ (Mt 6,33-34). Daugelis iš mūsų panirę į tūkstantį rūpesčių. Atneškite juos su tikėjimu Jėzui Kristui. Jisai suteiks ramybę jūsų sielai, mintims.


Dienos malda

Man lengviau, kai žinau, kad manęs išklausai, Viešpatie. Tu suteiki man ramybę audros sūkuryje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Tūkstantis rūpesčių

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.