Biblija (Šventasis Raštas)

1
Prie Babilono upių sėdėjome ir verkėme, atsimindami Sioną.
2
Ten ant gluosnių šakų pakabinome savo arfas.
3
Nes mūsų trėmėjai mums liepė giedoti, kurie mus apiplėšė, ragino džiūgauti: „Pagiedokite mums Siono giesmių!”
4
Kaip giedosime Viešpaties giesmę svetimoje šalyje?
5
Jeigu, Jeruzale, tave užmirščiau, mano dešinė tepamiršta mane!
6
Tepridžiūna prie gomurio mano liežuvis, jei tavęs neatsiminčiau, jeigu tu man brangesnė nebūtum už visus džiaugsmus, Jeruzale!
7
Viešpatie, atsimink Jeruzalės dieną prieš Edomo žmones. Jie sakė: „Griaukite, griaukite ją iki pamatų!”
8
O Babilone, tu naikintojau, laimingas bus, kas tau už mums padarytą skriaudą atmokės!
9
Laimingas, kas, pagriebęs kūdikius tavo, į kietą uolą sudaužys!