Biblija (Šventasis Raštas)

1
Visa širdimi Tau dėkoju, Dieve! Dievų akivaizdoje Tau giedosiu gyrių.
2
Parpuolęs prie Tavo šventyklos, šventą Tavo vardą girsiu už Tavo malonę ir ištikimybę, nes Tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą.
3
Dieną, kurią šaukiausi, išklausei, stiprybės suteikei mano sielai.
4
Tave girs, Viešpatie, visi žemės valdovai, išgirdę Tavo burnos žodžius.
5
Jie giedos apie Viešpaties kelius, nes didelė Viešpaties šlovė.
6
Nors Viešpats yra aukštybėse, Jis žvelgia į nusižeminusį, o išpuikėlį pažįsta iš tolo.
7
Nors aš būčiau vargų suspaustas, Tu atgaivinsi mane, Tu ištiesi savo ranką prieš mano priešų pyktį ir Tavo dešinė mane išgelbės.
8
Apgins mane Viešpats. Viešpatie, Tavo gailestingumas amžinas! Neapleisk, kas Tavo rankų sukurta.