Biblija (Šventasis Raštas)

1
Kvailys pasakė savo širdyje: „Nėra Dievo”. Jie sugedo, elgiasi bjauriai, nėra, kas gera darytų.
2
Dievas pažiūrėjo iš dangaus į žmones, kad pamatytų, ar yra, kas išmano ir ieško Dievo.
3
Jie visi atsitraukė, visi kartu sugedo. Nėra darančio gera, nėra nė vieno.
4
Argi nesupranta piktadariai, kurie ryja mano tautą lyg duoną? Ir Dievo jie nesišaukia.
5
Jie drebėjo iš baimės, kai nebuvo ko bijoti. Dievas išsklaidė kaulus tų, kurie tave apgulė. Jie buvo sugėdinti, nes Dievas paniekino juos.
6
O kad ateitų iš Siono išgelbėjimas Izraeliui! Kai Dievas parves savo tautos belaisvius, džiaugsis Jokūbas, linksminsis Izraelis!