Biblija (Šventasis Raštas)

1
Dieve, savo vardu išgelbėk mane ir savo galybe teisk mane.
2
Dieve, išgirsk mano maldą, išklausyk mano burnos žodžius!
3
Svetimieji sukilo prieš mane, prispaudėjai ieško mano sielos; jie nepaiso Dievo.
4
Bet Dievas yra mano padėjėjas, Viešpats palaiko mano sielą.
5
Atlygink piktu mano priešams, savo tiesoje sunaikink juos!
6
Tada laisvai aukas Tau aukosiu, girsiu Tavo vardą, nes Jis geras.
7
Tu iš visų bėdų išgelbėjai mane, ir mano akys matė sugėdintus priešus.