Biblija (Šventasis Raštas)

1
Pasigailėk manęs, Dieve, pasigailėk. Mano siela pasitiki Tavimi. Tavo sparnų pavėsyje slepiuos, kol praeis nelaimė.
2
Šauksiuosi aukščiausiojo Dievo, kuris man gera daro.
3
Jis pasiųs iš dangaus ir išgelbės mane, Jis paniekins mano prispaudėjus, Dievas pasiųs savo gailestingumą ir tiesą!
4
Turiu gyventi tarp liūtų, tarp žmonių, kvėpuojančių ugnimi. Jų dantys yra ietys ir strėlės, jų liežuviai-aštrūs kardai.
5
Dieve, būk išaukštintas virš dangų! Tavo šlovė teišplinta visoje žemėje!
6
Jie spendė pinkles mano kojoms, mano siela sugniužo. Jie kasė man duobę, tačiau patys įpuolė į ją.
7
Dieve, mano širdis tvirta. Taip, mano širdis tvirta. Aš giedosiu ir girsiu.
8
Pabusk, mano šlove! Pabuskite, arfa ir psalteri! Aš atsikelsiu anksti.
9
Viešpatie, girsiu Tave tautose, giedosiu Tau pagonių būry.
10
Tavo gailestingumas siekia dangų, ir Tavo tiesa-debesis.
11
Dieve, būk išaukštintas virš dangų! Teišplinta Tavo šlovė visoje žemėje!