Biblija (Šventasis Raštas)

1
Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones?
2
Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja.
3
Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja.
4
Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis,
5
kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso.
6
Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje, Viešpatie, išdaužyk iltis jauniems liūtams!
7
Tepradingsta jie kaip tekantis vanduo, tesulūžta jų strėlės, jiems betaikant.
8
Teištyžta jie kaip sraigė, kaip nelaiku gimęs kūdikis tenemato saulės!
9
Tenuneša juos audra greičiau, negu puodas pajus degančių erškėčių karštį.
10
Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas.
11
Tada žmonės sakys: „Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!”