Biblija (Šventasis Raštas)

1
Užsirūstinęs, Viešpatie, nebark manęs, nebausk įširdęs.
2
Viešpatie, pasigailėk manęs, nes esu silpnas; Viešpatie, išgydyk mane, nes sukrėsti mano kaulai.
3
Ir mano siela sukrėsta. Ar ilgai, Viešpatie?
4
Viešpatie, gręžkis, išlaisvink mano sielą, gelbėk mane dėl savo gailestingumo.
5
Kas gi prisimins Tave mirtyje? Kas dėkos Tau kape?
6
Nuo aimanų suvargau, kasnakt aptvindau savo lovą, laistau ašaromis savo guolį.
7
Aptemo nuo vargo mano akys, paseno dėl visų mano priešų.
8
Piktadariai, atsitraukite nuo manęs, nes Viešpats išgirdo mano verksmo balsą!
9
Viešpats išgirdo mano maldavimą, Viešpats priims manąją maldą.
10
Tegul visi mano priešai susigėsta ir išsigąsta, tegu jie atsitraukia ir susigėsta staiga.