Biblija (Šventasis Raštas)

1
Viešpačiu aš pasitikiu. Kaip jūs sakote mano sielai: „Skrisk kaip paukštis į kalnus”?
2
Įtempia nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesiaširdžius.
3
Kai pamatai griaunami, ką gi begali teisusis?
4
Viešpats savo šventykloje; danguje stovi Viešpaties sostas. Jo akys stebi, žmonių vaikus jos tyrinėja.
5
Viešpats teisųjį tiria, o nedorėliu ir smurtininku Jis bjaurisi.
6
Jis lydins ant bedievių žarijomis, ugnimi ir siera, jų lemtis bus svilinanti vėtra.
7
Viešpats teisus ir Jam miela teisybė. Dorieji regės Jo veidą.