Biblija (Šventasis Raštas)

1
Viešpatie, gelbėk! Nyksta dievotieji, nebelieka ištikimųjų tarp žmonių vaikų.
2
Jie vienas kitam kalba tuštybes, lūpomis pataikauja ir kalba klastinga širdimi.
3
Viešpats sunaikins pataikaujančias lūpas, puikybės pilną liežuvį.
4
Jie sako: „Savo liežuviu mes nugalėsime, mūsų lūpos kalba už mus, kas mums Viešpats?”
5
„Dėl varguolio priespaudos, dėl vargšo dejonių dabar Aš pakilsiu,-sako Viešpats,-išgelbėsiu tą, kuris ilgisi mano pagalbos”.
6
Viešpaties žodžiai-tyri žodžiai, kaip liejykloje nuskaistintas sidabras, septynis kartus išvalytas.
7
Tu, Viešpatie, prižiūrėsi juos ir saugosi nuo šios kartos per amžius.
8
Visuose pakraščiuose gausu nedorėlių, kai išaukštinami niekam tikę žmonės.