Biblija (Šventasis Raštas)

1
Varge šaukiausi Viešpaties, ir Jis mane išklausė.
2
Nuo meluojančių lūpų, nuo klastingo liežuvio išlaisvink, Viešpatie, mano sielą.
3
Ką tau duos ir ką padarys, apgaulingas liežuvi?
4
Aštrias kario strėles, kaitrias medžio žarijas.
5
Vargas man klajoti Mešecho krašte, palapinėse Kedaro gyventi.
6
Per ilgai gyvenau su tais, kurie nekenčia taikos.
7
Aš esu už taiką, bet jie geidžia karo, kai aš kalbu.