Biblija (Šventasis Raštas)

1
Pakeliu savo akis į kalnus, iš kur man ateina pagalba.
2
Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę!
3
Jis neleis suklupti tavajai kojai, Jis-budrus tavo sargas.
4
Izraelio sargas nei miega, nei snaudžia.
5
Viešpats yra tavo sargas, Viešpats-tau šešėlis tavo dešinėje:
6
dieną nepažeis tavęs saulė nė mėnulis naktį.
7
Viešpats saugos tave nuo viso pikto, Jis saugos tavo sielą.
8
Viešpats saugos tavo įėjimą ir išėjimą dabar ir per amžius.