Biblija (Šventasis Raštas)

1
Džiaugiausi, kai jie man pasakė: „Eikime į Viešpaties namus!”
2
Mūsų kojos stovės tavo, Jeruzale, vartuose!
3
Jeruzale, tvirtai pastatytas mieste!
4
Į jį traukia Viešpaties giminės pagal Izraelio įstatymą dėkoti Viešpačiui,
5
nes teisėjų sostai ir Dovydo namų sostas čia stovi.
6
Melskite taikos Jeruzalei; kurie tave myli, turės sėkmę.
7
Tebūna taika visam miestui, gerovė jo rūmuose.
8
Savo brolių ir draugų labui sakau: „Tebūna tavyje taika!”
9
Meldžiu tau gerovės dėl Viešpaties, mūsų Dievo, namų!