Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Gausybė mums skirtų palaiminimų


Tikrai VIEŠPATS suteiks, kas gera, ir mūsų žemė duos gausų derlių. Psalmynas 85, 13

Ekonominis klestėjimas ir materialinė gerovė JAV – dovana iš Dievo rankos. Biblija skelbia, kad kaip tik Dievo gerumas ir turėtų vesti mus ...


Jėzaus ramybė


Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33

Kristaus teikiama ramybė nėra susitaikėliškas nusiraminimas, nuolaidžiavimo būsena. Kristaus teikiama ramybė yra dvasinė. Šis pasaulis nesu...


Aiški žinia


VIEŠPATIES įstatymas tobulas. Psalmynas 19, 8

Biblija yra krikščionių konstitucija. Kaip šalies konstitucija nepalikta individualioms interpretacijoms, taip ir Biblija nėra interpretuoj...


Tikėjimo laisvė


Bijokite Dievo, gerbkite valdžią. 1 Petro 2,17 (TLB)

Švęsdami Nepriklausomybės dieną turėtume pulti ant kelių ir dėkoti Dievui už visa, ką Jis mums suteikė. JAV yra tokia šalis, kurioje visiem...


Aukščiausias įstatymas


Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas... 2 Timotiejui 3,16

Žmonės, kurie parašė ir įtvirtino konstituciją, žinojo, kad ji bus svarbiausias šalies dokumentas, kuriuo turės vadovautis ir gyventojai, i...


Tikra vienybė


Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Jono 15,12

Nagrinėdamas skirtumų ir susiskaldymų temą Senajame ir Naujajame Testamentuose, aptikau, kad Šv. Raštas daugiau kalba apie bendrystę ir ben...


Populiariausia pasaulyje knyga


Kiekvienas Viešpaties žodis yra pažinimo ir supratimo lobis. Patarlių 2,6 (TLB)

Nieko stebėtino, kad Biblija nuo senų laikų laikosi pasaulio bestselerių sąrašo viršuje. Jokia kita knyga nespinduliuoja tokios išminties, ...


Malda - tai pokalbis


Visa, ko tikėdami melsite, - gausite. Mato 21,22

Malda – tai pokalbis, tarsi dviejų krypčių eismas: mes kalbamės su Dievu, o Jis – su mumis. Jūs, krikščionis, turite dangiškąjį Tėvą, kuris...


Jėzaus rankos


Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote. Mato 25,35

Per karą Vokietijos miesto Štrasburgo bažnyčia buvo visiškai nušluota nuo žemės paviršiaus, iš griuvėsių kyšojo tik Kristaus statula – tik ...


Lydytojo ugnis


Baimės apimtas, jis maldavo VIEŠPATĮ, savo Dievą, ir labai nusižemino prieš savo protėvių Dievą. 2 Kronikų 33,12

Kodėl krikščionys kenčia? Krikščionys sielvartą patiria, ir tam yra daugybė priežasčių. Viena iš jų, pasak Biblijos, Dievo drausminimo ir a...


Surinktas turinys