Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kaip atnaujinti mąstymą


Ką savo gyvenime labiausiai norėtumėte pakeisti? Daugelis žmonių į tokį klausimą atsakytų labai greitai. Vieni norėtų atsisakyti polinkio meluoti, kiti - atkurti nutrauktus santykius, treti kovoja su neįveikiamu polinkiu leisti pinigus. Visi stengiamės keisti savo elgesį, bet esame tarsi bejėgiai. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kas padės pasiekti ilgalaikių pokyčių. Kadangi esame krikščionys, iš mūsų tikimasi, kad elgsimės dievotai. Tačiau norėdami šito pasiekti, visų pirma turėtume dievotai mąstyti. Likite su mumis ir sužinosite kaip ATNAUJINTI SAVO MĄSTYMĄ.

Rašto vietos: Efeziečiams 4,17- 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Malda keičia žmones


Mūsų laidose nuolat skamba žinia apie maldos galią. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip malda gali pakeisti jūsų ir paliesti kito žmogaus gyvenimą.

Jei pažįstate žmogų, kuriam labai reikia patirti Dievo galią, likite su mumis ir sužinosite, kaip pakeisti jo gyvenimą. O laikui bėgant ir patys patirsite pasikeitimų.

Rašto vietos: Kolosiečiams 1,9 - 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Problemų sprendimas malda - 2 dalis


Ar šiandien susidūrėte su didele kaip Everesto kalnas problema? Kaip ketinate ją spręsti? Paprastai darome viską, ką galime, kad tik išvengtume sunkumų: prašome patarimo, konsultuojamės su specialistais, maldaujame - žodžiu, darome viską, ką išmanome. Po to, kai visos mūsų pastangos išsisemia, pradedame melstis. Šioje laidoje raginsime iš naujo apmąstyti požiūrį į maldą. Dievas turi sprendimą bet kokiose mūsų aplinkybėse, tereikia tik skirti laiko ir paklausyti, ką Jis atsakys. Likite su mumis ir išgirsite kelis biblinius principus KAIP MALDA SPRĘSTI PROBLEMAS.Rašto vietos: 2 Metraščių 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Problemų sprendimas malda - 1 dalis


Senojo Testamento dienomis Dievas savo tautai nuolat sudarydavo itin nepalankias aplinkybes. Prisiminkite Jozuę, Gideoną, Mozę su faraonu. Šioje laidoje kalbėsime apie tuos nepaprastus sunkumus, kurie vertė Dievo tarnus šauktis Jo vardo, nes patys jie negalėjo nieko pakeisti. Dažnai mūsų asmeninės problemos gali atrodyti neįveikiamos, dėl to turėtume pasimokyti iš Senojo Testamento personažų. Mūsų gyvenime malda visuomet turėtų užimti pirmą, o ne paskutinę vietą. Likite su mumis ir išmoksite biblinę pamoką, KAIP PROBLEMAS SPRĘSTI MALDA.

Rašto vietos: 2 Metraščių 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atleisti nepelnytas skriaudas


Pažvelkime į statybininko rankas ir pamatysime nuospaudas. Laikui bėgant sukietėję odos audiniai apsaugo jautresnes vietas nuo žaizdų ir nubrozdinimų. Rankoms tai gerai, tačiau emocinės nuospaudos nėra sveika. Norėdami apsisaugoti nuo atstūmimo, baimės ar kartėlio, mes saugomės neigimu, slepiame savo žaizdas ir pridengiame širdgėlą.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip pašalinti emocines nuospaudas, kad pajustumėte mylinčio Dievo prisilietimą. Taigi pasilikite su mumis, nes šioje laidoje pažvelgsime į sunkiausią atleidimo aspektą: KAIP ATLEISTI NEPELNYTAS NUOSKAUDAS.

Rašto vietos: Efeziečiams 4,31-32;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atsidėjęs maldai - 2 dalis


Įsivaizduokite, kas būtų jei netektume visų komunikacijos priemonių. Išsijungtų telefonai, kompiuteriai, sustotų faksimiliniai aparatai, nutiltų visi radijai, užgestų televizoriai. Tai būtų daugiau nei nepatogu. Daugumai žmonių tai būtų tiesiog tragedija. Tikinčiajam malda - tai jo komunikacijos tinklas. Jei paliausime meldęsi, padariniai bus ilgalaikiai ir dvasinis augimas sustos, o mūsų tarnystei Dievui bus sutrukdyta. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip užmegzti tvirtus santykius su Viešpačiu ir būti veiksmingesniems užtarėjams.Rašto vietos: Kolosiečiams 4,2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atsidėję maldai - 1 dalis


Manau, kad dauguma mūsų esame patyrę gniuždantį jausmą - uoliai meldėmės, bet nematėme jokių rezultatų. Tuomet pradėjome abejoti savo maldos galia, dažniausiai kaltę priskirdami nepakankamam tikėjimui arba kokiai nors nežinomai nuodėmei. Tačiau dažnai tikroji problema yra tai, kad nežinome, kas apie maldą parašyta Biblijoje.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4,2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo alkis ir troškulys - 3 dalis


Kas yra jūsų gyvenimo varomoji jėga? Apie ką nuolat mąstote ir kas lemia jūsų sprendimus? Ar darbas, santykiai ir pomėgiai? Ar sutelkiate dėmesį į savo motyvacijos šaltinį?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip visa savo esybe būti atsidavusiems Viešpačiui. Iš tiesų mūsų sielą patenkina tik Dievo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus artumas, o visa kita tenkina tik laikinai. Likite su mumis, nes šiandien toliau kalbėsime apie tai, kas yra DIEVO ALKIS BEI TROŠKULYS.

Rašto vietos: Psalmių 63,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo alkis ir troškulys - 2 dalis


Reklamos kūrėjai susikrauna kapitalą iš gebėjimo sukelti nepasitenkinimą. Naujas žaislas, nauja mada ir naujas patobulinimas skirtas tam, kad mumyse sukeltų troškimą įsigyti tai, ko neturime. Nesvarbu, kiek naujų daiktų beįsigytume, nepaliaujamas jų pirkimas niekada nepasotins mumyse esančio gilaus vidinio ilgesio. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad tikras pasitenkinimas ir ramybė ateina tik tada, kai ALKSTAME IR TROKŠTAME VIEŠPATIES.Rašto vietos: Psalmių 63,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo alkis ir troškulys - 1 dalis


Pramogų versle ir sporte apstu žmonių, kurie laikomi žvaigždėmis. Šiuos aktorius, muzikantus ir atletus dievina milijonai, bet nepaisant to, jie išgyvena baisią vienatvę. Materialine prasme, jie turi viską: aukštą padėtį, turtus ir šlovę, tačiau vargu, ar tai pasotina jų sielas.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad nesvarbu, kokie bebūtume - turtingi ar vargšai - jei stokojame artimo bendravimo su Viešpačiu, visi jaučiame vidinę tuštumą. Tik Dievas gali patenkinti alkstančią širdį. Taigi pasilikite su mumis ir jumyse kils DIEVO ALKIS IR TROŠKULYS.

Rašto vietos: Psalmių 42,1-2 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys