Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Žmonės, kuriuos naudoja Dievas


Šioje laidoje kalbėsime apie dvi būtinas sąlygas, kurių Dievas reikalauja laikytis, jei norime būti naudingi Jo karalystei. Kaip manote, ko Jis reikalauja? Gal talento ar sugebėjimų? O gal prestižo ar galios?

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 1,26-31;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Į visą pasaulį


Biblijoje aiškiai pasakyta, kad vienintelis kelias į dangų yra per asmeninius santykius su Jėzumi Kristumi. Tačiau galite paprieštarauti, kad daugelis pasaulio žmonių nė negirdėjo apie Jėzų Kristų. Kaip jie ras tokį siaurą kelią, jei niekada negirdėjo tiesos? Šioje laidoje atsakydami į šį klausimą prisiminsime bažnyčios misiją. Jėzus aiškiai pasakė, kad mes atsakingi už Evangelijos skleidimą. Žinoma, ne visi esame pašaukti vykti į misijas, tačiau nesame atleisti nuo atsakomybės dalyvauti pasaulio misijose. Likite su mumis ir pasiklausykite žinios, skatinančios eiti Į VISĄ PASAULĮ.

Rašto vietos: Morkaus 16,15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dangiškas gyrius


Mums nereikia spėlioti, koks gi yra Dievas, nes Biblijoje apie Jį kalbama labai aiškiai. Tai turėtų mus skatinti Jį girti. Garbinimas turėtų būti neatsiejama krikščionio gyvenimo dalis. Tačiau norint šlovinti nuoširdžiai, reikia suprasti Dievo charakterį ir Jo amžinąsias savybes: meilę, gailestingumą, atlaidumą, didybę. Šių bruožų suvokimas labai paskatina girti Viešpatį. Likite su mumis ir kartu žvilgterėkime į dangaus sosto menę, kad pamatytume DANGAUS GYRIŲ.Rašto vietos: Apreiškimas 4 ir 5 skyriai;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyriaus galia sunkumų metu


Gerais laikais paprasta šlovinti Dievą. Esame įpratę dėkoti Jam kai patiriame finansinę sėkmę, kai pagausėja mūsų šeima ar kai stebuklingai išgyjame. Bet kai ateina sunkūs laikai, dažniausiai liaujamės tai darę. Tačiau gyrius Dievui gali suteikti vidinės stiprybės, kuri palaikys mus sunkių išmėginimų metu. Senajame Testamente užrašyti amžini principai atskleidžia GYRIAUS GALIĄ SUNKUMŲ METU.

Rašto vietos: 2 Metraščių 20,1-30;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pasiruoškime šlovinimui


Psalmių autoriai ragina šlovinti Viešpaties vardą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip pasiruošti šlovinimui.

Rašto vietos: Jono 4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Sukurti šlovinti


Psalmėse skamba raginimas džiaugsmingai šaukti Viešpačiui, giedoti Jam giesmes ir šlovinti Jo vardą. Šioje laidoje ir kalbėsime apie tai, kad tikintieji yra sukurti šlovinti. Šioje laidoje sužinosite, kad Biblijoje pateikiamas gyriaus apibrėžimas pranoksta giedojimą. Gyrius ir šlovinimas turėtų būti mūsų gyvenimo būdas ir požiūris. Norėdami suprasti, kas iš tiesų yra gyrius, turėtume išmokti į save žvelgti Dievo akimis. Likite su mumis ir sužinosite, kad mes esame sukurti šlovinti.Rašto vietos: 1 Petro 2,9-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atnaujinti mąstymą


Ką savo gyvenime labiausiai norėtumėte pakeisti? Daugelis žmonių į tokį klausimą atsakytų labai greitai. Vieni norėtų atsisakyti polinkio meluoti, kiti - atkurti nutrauktus santykius, treti kovoja su neįveikiamu polinkiu leisti pinigus. Visi stengiamės keisti savo elgesį, bet esame tarsi bejėgiai. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kas padės pasiekti ilgalaikių pokyčių. Kadangi esame krikščionys, iš mūsų tikimasi, kad elgsimės dievotai. Tačiau norėdami šito pasiekti, visų pirma turėtume dievotai mąstyti. Likite su mumis ir sužinosite kaip ATNAUJINTI SAVO MĄSTYMĄ.

Rašto vietos: Efeziečiams 4,17- 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Malda keičia žmones


Mūsų laidose nuolat skamba žinia apie maldos galią. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip malda gali pakeisti jūsų ir paliesti kito žmogaus gyvenimą.

Jei pažįstate žmogų, kuriam labai reikia patirti Dievo galią, likite su mumis ir sužinosite, kaip pakeisti jo gyvenimą. O laikui bėgant ir patys patirsite pasikeitimų.

Rašto vietos: Kolosiečiams 1,9 - 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Problemų sprendimas malda - 2 dalis


Ar šiandien susidūrėte su didele kaip Everesto kalnas problema? Kaip ketinate ją spręsti? Paprastai darome viską, ką galime, kad tik išvengtume sunkumų: prašome patarimo, konsultuojamės su specialistais, maldaujame - žodžiu, darome viską, ką išmanome. Po to, kai visos mūsų pastangos išsisemia, pradedame melstis. Šioje laidoje raginsime iš naujo apmąstyti požiūrį į maldą. Dievas turi sprendimą bet kokiose mūsų aplinkybėse, tereikia tik skirti laiko ir paklausyti, ką Jis atsakys. Likite su mumis ir išgirsite kelis biblinius principus KAIP MALDA SPRĘSTI PROBLEMAS.Rašto vietos: 2 Metraščių 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Problemų sprendimas malda - 1 dalis


Senojo Testamento dienomis Dievas savo tautai nuolat sudarydavo itin nepalankias aplinkybes. Prisiminkite Jozuę, Gideoną, Mozę su faraonu. Šioje laidoje kalbėsime apie tuos nepaprastus sunkumus, kurie vertė Dievo tarnus šauktis Jo vardo, nes patys jie negalėjo nieko pakeisti. Dažnai mūsų asmeninės problemos gali atrodyti neįveikiamos, dėl to turėtume pasimokyti iš Senojo Testamento personažų. Mūsų gyvenime malda visuomet turėtų užimti pirmą, o ne paskutinę vietą. Likite su mumis ir išmoksite biblinę pamoką, KAIP PROBLEMAS SPRĘSTI MALDA.

Rašto vietos: 2 Metraščių 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys