Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Šventoji Dvasia. Jos tikroji tapatybė - 1 dalis

Temos:

Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios asmenį bei tarnystę. Vieni klausytojai susipažins su dievišku pagalbininku, kiti, sužinoję, jog turi Dievo dovaną - Šventąją Dvasią, bus padrąsinti ir paguosti. Tad pasilikite su mumis ir paklausykite.Rašto vietos: Apaštalų darbai 2,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Padrąsinimas kiekvienam gyvenimo tarpsniui - 2 dalis


Mokytojo knygoje 3-io skyriaus 1-oje eilutėje parašyta: „Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi“. Toliau tame pačiame skyriuje vardijama: „Laikas gimti ir laikas mirti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas karui ir laikas taikai“. Nesvarbu, koks bebūtų mūsų gyvenimo laikotarpis, visuomet galime pasikliauti Dievo ištikimybe. Jis pažadėjo mus palaikyti ir padrąsinti bet kuriuo gyvenimo metu.

Rašto vietos: Raudų 3,22-23; Ekleziasto 3,1;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Padrąsinimas kiekvienam gyvenimo tarpsniui - 1 dalis


Jei sudarytumėte savo gyvenimo diagramą, lengvai pastebėtumėte, jog gyvenimas susideda iš pakilimų ir nuosmukių. Kūdikio gimimas ir mylimų žmonių mirtis, paaukštinimas darbe ir nesėkmė. Akivaizdūs palaimos laikai ir sunkus metas. Deja, dažnai pamirštame, kad Viešpats ištikimas ir tuomet, kai ne viskas gerai klojasi. Šioje laidoje kalbėsime apie keturias Dievo savybes, kurios PADRĄSINS BET KURIUO GYVENIMO LAIKOTARPIU.

Rašto vietos: Raudų 3,22-23;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ant kryžiaus buvo iškovota mūsų pergalė


Ar kada nors galvojote apie tai, kas įvyko ant kryžiaus tą dieną, kai buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus? Šioje laidoje kalbėsime apie tris esminius dalykus, įvykusius ant kalvos už Jeruzalės sienų. Jei siekiame pergalingai gyventi Kristuje, kiekvienas iš jų yra itin svarbus. Kai suvoksime didybę to, kas įvyko Golgotoje, suprasime, kad Kristaus mirtis yra mūsų pergalė prieš gyvenimo metamus iššūkius.

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Prisikėlimas - tai pažadas


Kiekvienas žmogus patiria visiems būdingą siaubingą potyrį. Jis neišvengiamas ir neįveikiamas. Šis bauginantis įvykis - tai mirtis, tačiau krikščionims nereikia jos bijoti. Mirtis - tai tik durys į amžinąjį džiaugsmą, ramybę ir bičiulystę su Dievu. Mirtis - tai mūsų viltis ir tikrumas. Šioje laidoje išgirsime Šventajame Rašte užrašytus paguodos žodžius ir PRISIKĖLIMO PAŽADĄ.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 15, 50-58;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kryžius - didžiausios meilės simbolis - 2 dalis

Temos:

Istorija liudija, kad tiek vyrai, tiek moterys aukodavosi dėl savo įsitikinimų. Esant reikalui jie būdavo pasirengę paaukoti ir savo gyvybę. Jėzus Kristus nuėjo ant kryžiaus dėl mūsų. Jis pasirinko mirti, kad mes galėtume gyventi. Krikščionys turėtų suprasti, kad Kristaus mirtis buvo būtina. Jei nesuprasime aukos svarbos, nesuprasime ir krikščioniško tikėjimo esmės. Šioje laidoje prisiminsime, kas įvyko maždaug prieš du tūkstančius metų ir naujai pažvelgsime į KRYŽIŲ - DIDŽIAUSIOS MEILĖS SIMBOLĮ.

Rašto vietos: Galatams 1,1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kryžius - didžiausios meilės simbolis - 1 dalis


Tiems, kurie gyveno pirmame šimtmetyje, kryžius simbolizavo begalines kančias ir skausmą. Anuomet nukryžiavimas buvo pats žiauriausias mirties nuosprendis. Mūsų dienomis kryžius nesiejamas su baisiomis kančiomis. Šioje laidoje nagrinėsime Kristaus mirties ir Jo prisikėlimo reikšmę, aiškinsimės, kas įvyko ant kalvos už Jeruzalės sienų. Pasilikite su mumis ir suprasite, kad KRYŽIUS - TAI DIDŽIAUSIOS MEILĖS SIMBOLIS.Rašto vietos: Galatams 1,1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jėzus Kristus yra Viešpats - 2 dalis


Naujajame Testamente vartojamas graikų kalbos žodis Viešpats reiškia valdantįjį kito gyvenimą dėl jo gerovės ir naudos. Tai labai tiksliai apibūdina Jėzų Kristų. Jis - Dievo Sūnus, valdantis visų gyvenimą mūsų gerovei ir savo šlovei. Be jokių abejonių Jėzus yra Viešpats, tačiau daugelis netikinčiųjų ir kai kurie krikščionys Jam priešinasi ir atstumia Jo viešpatystę. Žinia, kurią šiandien girdėsite, paskatins jus ištirti savo santykius su Jėzumi. Tad pasilikite su mumis ir įvertinkite, ar jūsų požiūris ir elgesys sutinka su jūsų išpažįstamu atsidavimu Viešpačiui.

Rašto vietos: Romiečiams 14,7-12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jėzus Kristus yra Viešpats - 1 dalis


Kai kuriose religijose teigiama, jog pasaulis yra amžinos gėrio ir blogio kovos mūšio laukas. Iš to išplaukia išvada, kad dvi priešingos jėgos yra lygios, ir neaišku, kuo šis mūšis baigsis.

Tačiau krikščioniškas požiūris kitoks. Biblijoje parašyta, kad Jėzus jau laimėjo karą. Mums tik telieka pripažinti Jį Karalių Karaliumi ir Viešpačių Viešpačiu ir vieną dieną visi prieš Jį priklaups. Taigi nereikia spėlioti, kas tame mūšyje nugalės. Likite su mumis ir išgirdę šios dienos žinią neabejosite, kad JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS.

Rašto vietos: Romiečiams 14,7-12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tiesa apie Trejybę


Trejybės doktrina yra vienas pamatinių Biblijos mokymų, tačiau daugeliui sunku ją suprasti. Ar jūs suprantate Trejybės reikšmę, ar ši doktrina taip ir lieka neaiški? Biblijoje aiškiai sakoma, kad Dievas yra vienas, tačiau taip pat labai aiškiai kalbama apie tris Jo asmenis. Kaip suprasti šiuos du teiginius? Pasilikite su mumis, nes šiandien aiškinsimės tiesą apie Trejybę.Rašto vietos: 1 Jono 1,1-3; Kolosiečiams 1;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys