Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų dangiškasis Tėvas - 1 dalis


Senajame Testamente Dievas apibūdinamas kaip šventas, teisus ir neprieinamas. Skaitant Naująjį Testamentą atsiskleidžia dar vienas Jo charakterio bruožas. Nors Dievas ir išlieka tobulai šventas ir visiškai teisus, Jėzus pasakė, kad Jis yra dar ir MŪSŲ DANGIŠKASIS TĖVAS. Tai reiškia, kad galime su Juo artimai bendrauti.

Šios dienos laidoje kalbėsime apie tėvystę bei tėvo vaidmenį šeimoje. Jėzaus ir Dievo Tėvo tarpusavio santykiai yra geriausias tėvo ir sūnaus santykių pavyzdys. Tikime, jog visi šios laidos besiklausantys tėvai išgirs nuostabią tiesą ir taikys ją gyvenime.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Vienintelės durys į Dangų - 2 dalis

Temos:

Dažnai tenka girdėti žmones sakant, kad Jėzus Kristus buvo puikus doros mokytojas bei filosofas, bet ne Dievas. Šioje laidoje atremsime šį plačiai paplitusį argumentą ir įrodysime, kad Jėzus Kristus yra VIENINTELĖS DURYS Į DANGŲ.

Teiginį, kad Jėzus yra Dievas, sugalvojo ne pastorius, Biblijos teologas ar sekmadieninės mokyklos mokytojas. Taip teigė pats Jėzus. Šiuos savo žodžius Jis patvirtino stebuklingu gimimu, gyvenimu bei prisikėlimu. Norėdami tikėti Kristumi, turime priimti ir visa tai, ko Jis moko, įskaitant ir Jo teiginį, kad Jis yra VIENINTELĖS DURYS Į DANGŲ.

Rašto vietos: Jono 3,1-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Vienintelės durys į Dangų - 1 dalis


Gyvenime yra daug pastovių dalykų. Fizikos ir matematikos dėsniai - tai tik du pavyzdžiai to, kas yra pastovu ir nesikeičia laiko ar vietos atžvilgiu. Daugelis žmonių šiuos dėsnius neabejodami priima, tačiau lygiai tokius pačius pastovius dvasinius dėsnius atmeta.

Rašto vietos: Jono 3,1-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys