Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kai susiduriate su pagunda


Pagundos neatsiejama tikinčiojo gyvenimo dalis, tad galime jų laukti ir tikėtis. Susidurti su pagundomis nėra dvasinės negalios ar nesėkmės ženklas. Gali būti tiesiog atvirkščiai. Šioje laidoje aiškinsimės, ką daryti, kai susiduriame su pagundomis ir atsakysime į jūsų klausimus, kurie kėlė sumaištį ir atimdavo ramybę. Tad likite su mumis, kartu studijuokime Šventąjį Raštą ir priartėsime prie Jėzaus Kristaus.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 10,1-14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dvasinė įžvalga - 2 dalis


Kaip priimate sprendimus? Kokiais principais juos grindžiate - dvasiniais ar pasaulietiniais? Šioje laidoje toliau nagrinėsime temą DVASINĖ ĮŽVALGA. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip ištirti ir įsitikinti, ar tikintysis vaikšto Dievo Dvasioje.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 2,6-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dvasinė įžvalga - 1 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie dvasinę įžvalgą. Maloniai kviečiame kartu studijuoti Pirmą laišką korintiečiams. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kad kiekvienas tikintysis turi Šventąją Dvasią, kuri suteikia gebėjimą įžvelgti dvasinius dalykus.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 2,6-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai stokojate, prisiminkite


Dievas gali suteikti tai, ko mums reikia ir patenkinti mūsų reikmes. Tačiau kas iš mūsų tikime, kad Jis tai padarys? Kai pažįstame Dievą, esame tikri, kad Jis pasirengęs ir nori patenkinti mūsų poreikius. Jei nesate tuo tikras, likite su mumis ir išgirsite tikėjimą sutvirtinančią tiesą.

Rašto vietos: Hebrajams 4,12-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Klusnumo džiaugsmas - 2 dalis


Dievas reikalauja klusnumo ir nori, kad paklustume Jo žodžiui. Nei malda, nei tarnystė, nei išpažintis nepakeis Viešpaties įsakymų vykdymo. Ar kada nors manėte, kad klusnumas Dievui yra bauginanti našta? Šioje laidoje kalbėsime apie kitą klusnumo pusę ir pamatysime, kad tų, kurie nutarė Jam paklusti, laukia nuostabus atlygis. Likite su mumis ir sužinosite, kaip patirti KLUSNUMO DŽIAUGSMĄ.Rašto vietos: Luko 5,1-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Klusnumo džiaugsmas - 1 dalis


Dievas Abromui pasakė: „Eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu“. Išgirdęs šiuos žodžius jis tikriausiai stebėjosi, kur eiti ir ką daryti ir ar jo šeima tai supras? Nepaisydamas visų klausimų ir susirūpinimo, Abromas pakilo ir išėjo į nežinomą vietą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad ir mes turėtume Dievui atsakyti klusnumu. Turime būti pasirengę sutikti ir paklusti viskam, ko Jis prašo ar reikalauja.

Rašto vietos: Luko 5,1-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Klusnumo mokykla - 2 dalis


Kokios mintys kyla išgirdus žodį „įprotis“? Dažniausiai šis žodis asocijuojasi su tuo, kas žalinga ir pražūtinga. Tačiau iš tikrųjų yra ir gerų įpročių, kurie tapę mūsų gyvenimo būdu, suteikia didelės naudos. Šioje laidoje kalbėsime apie paklusnumą Dievui.

Kai kasdienis sekimas Dievu tampa įpročiu, susiformuoja gyvensenos modelis, padėsiantis paklusti Jam tuomet, kai priimame itin reikšmingus sprendimus. Likite su mumis ir sužinosite, kaip sėkmingai mokytis KLUSNUMO MOKYKLOJE.

Rašto vietos: Hebrajams 11, 8; 2 Timotiejui 2, 12; Luko 14, 25-26; Hebrajams 12, 5-6;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Klusnumo mokykla - 1 dalis


Tik pagalvokite, koks sudėtingas gamyklos ar pramoninių patalpų statybų procesas. Nė vienas rangovas nesiims statybų iš pradžių nuodugniai neišstudijavęs brėžinių. Net ir prasidėjus darbams, statybų vadovas atliekamus darbus nuolat tikrina su projektu, kad objektas būtų laiku ir tinkamai baigtas. Taip ir tikintiesiems dera nuolat studijuoti Šventąjį Raštą, kad jų gyvenimas atitiktų Dievo sumanymą. Likite su mumis ir sužinosite, ko išmokstama KLUSNUMO MOKYKLOJE.Rašto vietos: Pakartoto Įstatymo 28,1-2; Psalmės 62,1-8; Izaijo 1,18-20; Romiečiams 2,8-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo davimo planas


Šioje laidoje kalbėsime apie Dievo davimo planą bei aptarsime sėjos bei pjūties principą.

Dievas nieko nedaro bet kaip ir neaiškiai. Jis pateikia savo valios planą, kuris galioja ir aukojant. Šioje laidoje sužinosime, koks tas planas ir kaip jį galima įgyvendinti.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 16,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Didžiausia gyvenimo investicija


Daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia rūpestingai planuodami savo būsimas investicijas. Labai išmintinga ruoštis ateičiai ir rūpintis šeima, tačiau tikintysis neturėtų rūpintis vien tik materialaus turto įgijimu. Šventajame Rašte pasakyta, kad tikrieji turtai yra gyvenimo investicijos į amžinąsias vertybes. Kai surizikuojame ir investuojame į kitų gyvenimą, Dievas garantuoja amžiną naudą. Likite su mumis ir išgirsite, kaip sukurti patvarias amžinųjų lobių investicijas.

Rašto vietos: Jono 1,35-42;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys