Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kaip perduoti savo tikėjimą - 2 dalis


Jei po mirties savo vaikams galėtumėt palikti tik vieną dalyką, ką pasirinktumėt - pinigus, žemes ar šeimos brangenybes? Labai dažnai rūpinamės vaikams palikti materialių gėrybių, tačiau nuskriaudžiame nesirūpindami suteikti dvasinį paveldą, kuris juos palaikytų bet kokioje gyvenimo situacijoje. Taigi šiandien toliau kalbėsime apie tai, KAIP PERDUOTI SAVO TIKĖJIMĄ.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip perduoti savo tikėjimą - 1 dalis


Dauguma tėvų nori savo vaikams duoti daugiau, nei turėjo patys. Jie dirba per dienų dienas, taupo pinigus ir nieko sau neleidžia, kad tik sukauptų palikimą, kurį galėtų perduoti savo vaikams. Materialios gėrybės yra gerai, tačiau tai, kas paruoštų vaikus ateičiai, dažniausiai ir lieka neperduota. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP PERDUOTI SAVO VAIKAMS TIKĖJIMĄ.Rašto vietos: 2 Timotiejui 1,4-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikėjimo pakopos - 2 dalis


Kaip reaguojate, kai iškyla sunkumų, reikalaujančių tikėjimo antplūdžio? Svyruojate? Išsigąstate? Esate optimistiškai nusiteikęs? Tikitės geriausia?

Jei susidūrę su sunkumais traukiatės atgal, tuomet pasilikite su mumis ir atidžiai paklausykite. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad norint pažinti Dievą, svarbiausia nugalėti baimę. Mąstydami apie tai, koks yra Dievas, net ir mažatikiai tampa tvirtais ir sugeba dėl visko Juo pasitikėti. Šioje laidoje kalbėsime apie TIKĖJIMO PAKOPAS, tad atidžiai klausydamiesi suprasite, koks yra Dievas.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikėjimo pakopos - 1 dalis


Apklausų rezultatai rodo, kad skirtingiems žmogaus amžiaus tarpsniams būdingos tam tikros baimės. Pavyzdžiui, devyniasdešimt procentų trejų metų vaikų bijo šunų. Ketverių metų vaikai bijo tamsos. Kai suaugame, mūsų baimės tampa ne tokios apčiuopiamos. Mes bijome nesėkmės, netekti darbo ar susirgti. Šis jausmas ne tik paveikia mūsų reakciją į tam tikras aplinkybes, bet ir atitraukia nuo Dievo bei stumia nerimo ir abejonių link. Dievas nori, kad nepaisydami aplinkybių ar kliūčių, su kuriomis susiduriame, išmoktume gyventi tikėjimu ir pasitikėti Juo.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikėjimo reikalavimai - 2 dalis


Skaitydami apie tai, kaip Dievas elgėsi su izraelitais, galime daug ko išmokti. Pavyzdžiui, kai jie priėjo Pažadėtąją žemę, Mozė pasiuntė žvalgus išžvalgyti teritorijos. Dauguma jų grįžę papasakojo, kad to krašto miestai neįveikiami, o juos saugantys vyrai atrodo kaip milžinai. Tai išgirdę izraelitai puolė į neviltį. Dėl žvalgų tikėjimo stokos tą lemiamą akimirką tauta buvo priversta keturiasdešimt metų klajoti po dykumą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad vertindami situaciją iš savo perspektyvos galime prasilenkti su Dievo planu ir patirti neigiamų pasekmių.Rašto vietos: Pradžios 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikėjimo reikalavimai - 1 dalis


Kartais Dievo planai mums atrodo visai nelogiški. Tokiais atvejais nors ir nesuprantame, vis tiek turėtume Juo pasitikėti, mat Jis žino, kas mums geriausia. Be abejo, kartais būna labai sunku pasitikėti, nes prieš pradėdami veikti, norėtume žinoti ateitį. Tačiau kai primygtinai stengiamės sužinoti smulkmenas, gyvename regėjimu, o ne tikėjimu.

Šioje laidoje kalbėsime apie Senojo Testamento laikais gyvenusį didį tikėjimo vyrą Abraomą. Nors jis pasitikėjo Dievu, kartais vis tiek bandydavo pats susitvarkyti reikalus. Analizuodami Abraomo gyvenimą, sužinosime, kokie yra TIKĖJIMO REIKALAVIMAI.

Rašto vietos: Pradžios 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Svyruojantis tikėjimas - 2 dalis


Evangelijos pagal Matą 14-ame skyriuje užrašyta mums žinoma istorija apie Petrą, kuris vandeniu ėjo pas Jėzų. Kai Petras nusuko savo akis nuo Viešpaties ir pasižiūrėjo į bangas, išsigando ir pradėjo skęsti. Daugelis jį kritikuoja dėl tikėjimo stokos, bet ar mūsų pačių reakcija ištikus sunkumams būtų kitokia? Kartais žengiame pirmyn, manydami pasitikėsią Viešpačiu, tačiau mus įveikia abejonės. Mes sielojamės dėl to, kas bus, ar Viešpats tęsės savo pažadus. Taip manydami panyrame į abejonių bangas. Šioje laidoje toliau kalbėsime apie SVYRUOJANTĮ TIKĖJIMĄ, tad pasilikite su mumis.

Rašto vietos: Jokūbo 1,2-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Svyruojantis tikėjimas - 1 dalis


Mes tikime, kad Dievas yra ir Jis sugeba tesėti savo pažadus. Tačiau tuomet, kai mums atrodo, jog Viešpats neatsako į mūsų maldas, kovojame tikėjimo kovą. Ką gi mes darome, kai manome, jog viskas, kuo tikėjome, žlunga? Tarkime, mūsų sužadėtinis ar sužadėtinė mus palieka, suserga ar miršta mylimas žmogus. Kai aplinkybės, užuot gerėjusios, blogėja, ar ir toliau pasitikime Dievu? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip išlikti ramiam, kai TIKĖJIMAS SVYRUOJA.Rašto vietos: Jokūbo 1,2-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ką reiškia tikėti Jėzumi?


Laiško romiečiams 10-o skyriaus 9-oje eilutėje pasakyta: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“. Pirmame Jono laiške 3-io skyriaus 23-ioje eilutėje skaitome: „O štai jo įsakymas: kad tikėtume Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta“. Šiose Šventojo Rašto eilutėse labai aiškiai pasakyta, kad jei norime būti išgelbėti, turime tikėti. Taigi pasilikite su mumis, nes šiandien kalbėsime apie tai, ką reiškia tikėti Jėzumi Kristumi.

Rašto vietos: Jono 3,16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikėjimo pagrindai


Patarlių knygos 10-o skyriaus 29-oje eilutėje skaitome: „Dorajam Viešpaties kelias yra tvirtovė, o piktadariams - pražūtis“. Pirmame laiške korintiečiams 16-o skyriaus 13-oje eilutėje parašyta: „Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprūs!“ O Laiško galatams 6-o skyriaus 13-oje eilutėje apaštalas Paulius moko: „kad įstatymu niekas nenuteisinamas Dievo akyse, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu“. Šios eilutės rodo, jog Dievui tikėjimas yra labai svarbus dalykas. Tačiau kas iš tiesų yra tikėjimas?

Rašto vietos: 2 Korintiečiams 5,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys