Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų išgelbėjimo tikrumas - 1 dalis


Prieš kelerius metus viename verslo žurnale buvo išspausdinti apklausos duomenys. Jie atskleidė tiesą, kad aštuoniasdešimt procentų darbuotojų nepatenkinti savo darbu. Straipsnyje buvo nurodyta, kad pagrindinės jų nepasitenkinimo priežastys yra ilgalaikio tikslo ir saugumo stoka. Šių tyrimų rezultatai aiškiai pabrėžia, jog saugumas yra vienas iš esminių žmogaus poreikių. Ši reikmė yra ir dvasinė. Likite su mumis ir prisiminsite, kad mūsų saugumą užtikrino Jėzus Kristus.Rašto vietos: 1 Jono 5,10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Naujoji sandora


Prieš pat nukryžiavimą valgydamas su mokiniais vakarienę Jėzus simboliais įvardijo savo misiją. Dažniausiai šį įvykį vadiname „komunija“ arba „Viešpaties vakariene“. Laužydamas duoną ir duodamas mokiniams vyno taurę Jėzus atskleidė naują Dievo ir žmonių sandorą. Šis naujas pažadas įsigaliojo kitą dieną ant kryžiaus už Jeruzalės vartų. Kai šiomis dienomis tikintieji dalyvauja Viešpaties vakarienėje, jie patvirtina esą saugomi Naujosios Sandoros. Šioje laidoje aiškinsimės Viešpaties vakarienės reikšmę ir paskirtį bei mokysimės jos nevertinti kaip paprasčiausio ritualo.

Rašto vietos: Luko 22,15-20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Prisikėlimo žinia - 2 dalis


Vienoje prieš kelerius metus išleistoje knygoje pasakojama apie būrelį vyrų, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo uždaryti į koncentracijos stovyklą. Jiems buvo įsakyta pernešti krūvą nuolaužų iš vienos aptvertos teritorijos į kitą. Kai užduotis buvo baigta, prižiūrėtojai liepė tą pačią nuolaužų krūvą pernešti atgal. Šis beprasmis darbas buvo be paliovos kartojamas. Daugelis iš tų žmonių, siekdami išvengti beprasmybės, pasirinko mirtį. Šis pavyzdys radikaliai iliustruoja vieną dėsnį: žmogaus išlikimui reikalinga prasmė ir tikslas.

Rašto vietos: Luko 24,1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Prisikėlimo žinia - 1 dalis


Neseniai perskaičiau knygą, kurios autorius apmąsto Kristaus prisikėlimą ir klausia, kodėl angelas nuritino akmenį nuo kapo. Ar kada nors apie tai susimąstėte? Gal manote, kad Jėzus išlindo per angą? Bet ar Jam būtų prireikę pagalbos ištrūkti iš kapo? Jei atidžiai pagalvosite, rasite kitą priežastį. Kapas buvo atidarytas ne Jėzui, bet moterims, kad jos pamatytų, jog Jėzaus ten jau nėra. Šis atviras kapas mums vis dar primena, kad mūsų Gelbėtojas gyvas. Pasilikite su mumis ir išgirsite kupiną vilties PRISIKĖLIMO ŽINIĄ.Rašto vietos: Luko 24,1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kryžius - tai visiškai grąžinta skola


Sakoma, jog nūdien Kristus liudijamas ne išgelbėjimui, bet pražūčiai. Dauguma žmonių galvoja, kad jiems nereikia Kristaus, nes netiki esą nuodėmingi ir apskritai apie save labai gerai galvoja. Taigi pirmiausia žmones reikia įtikinti, jog jie turi poreikį.

Dievas reikalauja tobulumo, ir jei nors kartą nusidėjote, niekada neatitiksite Jo reikalavimų. Laimei, nesame beviltiškoje padėtyje. Dievas parūpino būdą, kaip gauti atleidimą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Kristaus kryžius garantuoja, jog skola yra visiškai grąžinta.

Rašto vietos: Kolosiečiams 2,13-14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventosios dvasios galia tikinčiojo gyvenime - 2 dalis


Įsivaizduokite, kad esate prašomas padaryti tai, ko niekada anksčiau nedarėte, pavyzdžiui, pastatyti namą. Jums bus duoti brėžiniai, statybinės medžiagos, bet negausite nei plaktuko, nei vinių, nei pjūklo ar matavimo juostos. Visi suprantame, kad be įrankių darbo atlikti neįmanoma.

Rašto vietos: Luko 24,44-53;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventosios dvasios galia tikinčiojo gyvenime - 1 dalis


Ar kada nors svarstėte, kodėl persikų medis veda persikus, o ne obuolius? O galbūt manote, jog toks klausimas juokingas? Tikriausiai, nes visi žinome, jog vaisius neatsiejamas nuo medžio rūšies. Prie jo vedimo prisideda syvai, tekantys kamienu bei šakomis. Šventoji Dvasia įgalina tikinčiuosius brandinti dievoto gyvenimo vaisių. Dievas trokšta įsiskverbti į mūsų gyvenimą, kad mumyse atkurtų Jam patinkančias dvasines savybes. Taigi šioje laidoje kalbėsime apie ŠVENTOSIOS DVASIOS GALIĄ TIKINČIOJO GYVENIME.Rašto vietos: Luko 24,44-53;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūsų tikėjimo modelis - 3 dalis


Ką žinote apie velnią ir jo puolimo planus? Ar jį vertinate kaip tikrą grėsmę ar tik kaip bažnyčios mitą? Šventajame Rašte parašyta, kad šėtonas ir jo pajėgos yra pavojingas priešas, siekiantis apgauti ir sunaikinti Dievo žmones.

Dėl to norint gyventi pergalingai, dievotai, krikščioniškai, tikinčiųjų žinios apie šėtoną turi būtų teisingos ir atitikti Šventąjį Raštą. Šioje laidoje kalbėsime apie mūsų tikėjimo modelį bei apie šėtoną, mūsų amžinąją lemtį ir ateitį.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūsų tikėjimo modelis - 2 dalis


Kokia yra šių dienų bažnyčios misija? Jei savo atsakymą turėtume pagrįsti visų pasaulio denominacijų ir religinių organizacijų tyrimais, būtų nepaprastai sunku. Tačiau Šventajame Rašte užrašyti Dievo tikslai bet kokiai tikinčiųjų organizacijai.

Šioje laidoje toliau kalbėsime apie TIKĖJIMO MODELĮ, tad likite su mumis ir pasimokykite PAŽINTI SAVO TIKĖJIMĄ.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūsų tikėjimo modelis - 1 dalis


Daugėjant pasaulio gyventojų skaičiui, apie Dievo prigimtį atsiranda gausybė įvairiausių nuomonių. Dėl to itin svarbu žinoti, kas apie Viešpatį pasakyta Šventajame Rašte. Galbūt nežinote, kaip tiksliai apibūdinti Dievą, apie kurį kalbama Biblijoje, arba suglumdavote, kai kiti mesdavo iššūkį jūsų tikėjimui. Taigi pasilikite su mumis ir sužinosite, kodėl svarbu žinoti, kuo tikite. Šioje laidoje kalbėsime apie MŪSŲ TIKĖJIMO MODELĮ.

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys